top of page

PRIVATUMO POLITIKA 

UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 5-4, Vilnius  (toliau – Duomenų valdytojas) saugo interneto svetainės www.fillmed.lt (toliau – Svetainės) lankytojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Naudodamiesi Svetaine ir (arba) teikdami asmens duomenis Duomenų valdytojui, suprantate ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Jeigu nesutinkate su šia privatumo politika, Duomenų valdytojas rekomenduoja nenaudoti Svetainės arba neteikti Duomenų valdytojui asmens duomenų.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis.

bottom of page